• Най-ефективната екстракция с професионален мотор
    • Ясен поглед върху готвенето с модерно халогенно осветление
    • Лесен начин за поддържане на свежеста в кухнята
    • От задимена към чиста кухня за секунди