Пълни условия на промоцията

Правила за провеждане на промоция

Подарък Fairy за 90 измивания при закупуването на съдомиялна Electrolux

 

Член. 1. Организатори и официален правилник на промоционална кампания

1. Промоцията „Подарък Fairy за 90 измиванияпри закупуванетона съдомиялна Electrolux”, по-нататък в текста наричана „Промоцията”, се организира и провежда от “Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД със седалище и адрес на управление: София 1303, бул. Александър Стамболийски 81А (по-нататък в текста наричана “Организатор”) по възлагане от „Електролукс Лехел Кфт“ със седалище Будапеща, Унгария (1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.)

2. Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Промоцията (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на промоцията на следния уебсайт: electrolux.bg

4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: electrolux.bg.

5. Рекламните подаръци по чл. 4 се предоставят с цел реклама на производителя посочен върху тях и на Electrolux Lehel Kft., които следва да се считат и за рекламиращи предприятия, като марките, които те произвеждат и/или разпространяват са посочени върху опаковката на отделните рекламни подаръци и/или върху общата опаковка на рекламния подаръчен комплект.

 

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Промоцията

1. Промоцията се организира и ще бъде проведена в магазините на територията на Република България, посочени в чл. 7

2.  Подробностите относно механизма на Промоцията са описани в чл.4.

3. Промоцията стартира на 1.12.2019 г. и приключва на 31.01.2020 г. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Промоцията, това ще бъде оповестено публично на уебсайта electrolux.bg. Наличието на промоционални материали или промоционални продукти в участващите магазини след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Промоцията.

4. Организаторът няма задължение да предоставя рекламни подаръци, съгласно условията на Промоцията, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Промоцията или във връзка с покупки на промоционалния продукт извън (преди или след) този период.

 

Член 3. Право на участие

1. В Промоцията може да участва всяко лице, което има навършени 18 години до датата на неговото участие, пребивава на територията на Република България и отговаря на условията, посочени по-долу.

2. Всеки участник има право на неограничен брой участия за периода на Промоцията.

3. В Промоцията нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

 

Член 4. Механизъм на „Промоцията”:

4.1  Всеки желаещ да участва в Промоцията трябва да закупи съдомиялна от марката Електролукс в участващите магазини и да поръча рекламните подаръци по чл. 4.4 и 4.5. като направи онлайн регистрацията на www.electrolux.bg (в специалния промо модул “Подарък Fairy за 90 измиванияпри закупуванетона съдомиялна Electrolux“ в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.)

4.2  В промоцията участват всички модели съдомиялни Електролукс, налични в търговската мрежа на участващите магазини (вж. т.7)

 

4.3  Всеки закупил съдомиялна Електролукс в периода на промоцията (вж. чл. 2.3.) има право да получи рекламен подарък за 90 измивания: Феъри платинум капсули ол ин уан (Fairy All in one caps) в еквивалентни пазарни разфасовки.

4.4  Подаръкът ще представлява две опаковки Феъри платинум ол ин уан капсули всяка опаковка с 45 капсули, както е указано върху оригиналната опаковка (Fairy All in One XL pack 45). Общият брой на капсулите от двете опаковки е 90.

 

4.5  Препоръчителната цена на дребно с ДДС на една опаковка Феъри платинум ол ин уан 45 капсули е 26.99 лв.

4.6  Общата пазарна стойност на подаръка - две опаковки Феъри платинум ол ин уан капсули (всяка опаковка с 45 капсули), е 53.98 лв.

 

5      Рекламните подаръци не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други подобни продукти.

 

6      Получаването на подаръка изисква регистрация, която представлява доброволно попълване и изпращане на заявление за искане на подарък в периода на Промоцията (вж. чл. 2.3.). Заявлението/регистрацията се попълва онлайн на www. electrolux.bg в промо банера “Подарък Fairy за 90 измиванияпри закупуванетона съдомиялна Electrolux

6.1  Заявлението се попълва в регистрационната форма и към него се прикрепва сканирано/ снимано копие от касовата бележка в jpg или pdf формат.

6.2  В случай на покупка на продукт от онлайн магазин по чл. 4.1., закупилите промоционален продукт онлайн, също имат право да се регистрират в промоционалния модул “Подарък Fairy за 90 измиванияпри закупуванетона съдомиялна Electrolux” на www. electrolux.bg

6.3  Участникът губи правото си участие, в случай че касовата бележка не показва ясно закупуването на промоционалния продукт по чл.4.1, е нечетлива, неясна, подправена, или не е издадена от някой от участващите в Промоцията магазини от касов апарат/касова система с фискална памет.

6.4  Регистрационната форма съдържа следните лични данни на купувача: име и фамилия, адрес за получаване на подаръка, телефон и мейл за обратна връзка. В случай, че клиентът е закупил  два или повече уреда, има право на две или повече онлайн регистрации, независимо дали документа за покупка (фискален бон, фактура) е един за всички закупени уреди или са отделни такива. Броят на закупените промоционални уреди съответства на правото за същия брой регистрации за подарък.

6.5  Уважават се само заявки, придружени с копие от касовата бележка, което удостоверява датата на закупуване и модела на уреда.

6.6  Крайният срок за онлайн регистрацията не трябва да е по-късно от 15 февруари 2020 г., до когато ще работи и регистрационната форма на Electrolux.bg.

6.7  Срокът за изпращане на подаръците от страна на агенцията е 20 работни дни от датата на получаване регистрацията. Подаръците ще бъдат изпращани чрез национален куриер. Ако в рамките на 30 дни след направената регистрация, участникът все още не е получил своя подарък по куриер, следва да подаде информация за това на следния e-mail: electroluxmarketing@balkanstore.bg за насрещна проверка.

6.8  Въз основа на покупката на един промоционален продукт може да бъде получен само един комплект от рекламните предмети, посочени в чл. 4 - две опаковки Феъри ол ин уан капсули всяка опаковка с 45 капсули, както е указано върху оригиналната опаковка. Повторна регистрация за получаване на подарък във връзка с една и съща покупка на един промоционален продукт (съотв. една и съща касова бележка за един промоционален продукт) не дава право за повторно получаване на подарък, независимо, дали изпращачът е един и същ.

 

7      Участващи магазини в „Промоцията”са магазините (в т.ч. онлайн) на търговска верига „Технополис“, търговска верига „Техномаркет“, търговска верига „Зора“, търговска верига „Техмарт“, търговска верига „Техномикс“, магазини Либрагруп и магазини Електросаунд, в  които са налични промоционалните уреди по чл. 4. Наличностите на промоционалните уреди може да бъде проверена по всяко време в съответните уеб-сайтове technopolis.bg, technomarket.bg, zora.bg, techmart.bg, tehnomix.bg, libragroup.org и electrosound.org. Организаторът не гарантира, че промоционалните уреди  ще бъдат налични по всяко време във всички магазини. Наличностите се управляват от съответния оператор на търговската верига.

 

Член 5. Защита на личните данни

С включването си в Промоцията участниците потвърждават, че са запознати с условията на Промоцията, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Промоцията, регистриран като Администратор на лични данни под номер 416204, с цел участниците в Промоцията и за да получат своите подаръци. Тези лични данни ще бъдат предоставени на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на подаръците. В случай, че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс, то неговите лични данни ще  бъдат предоставени и използвани от Electrolux Lehel Kft за маркетингови цели. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С изпращане на заявлението си за получаване на рекламните подаръци ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с Промоцията, съответно за целите на директния маркетинг в случай че участникът е отбелязал в заявлението, че желае да получава новини и информация от Електролукс и след приключване на промоцията. Участниците имат право на достъп до и корекция на личните им данни. Electrolux Group работи в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (ОРЗД/GDPR). За повече информация посетете https://www.electrolux.bg/overlays/data-privacy-statement/ “Уведомление за защита на личните данни”.

 

 

 

Член 6. Ограничение на отговорността

  1. Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в заявлението, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.
  2. Агенцията изпраща подаръците еднократно. В случай на върнат към агенцията подарък от страна на куриера поради невъзможност за доставка (грешно подаден телефон, име, адрес, никой не отговаря, отказ от получаване) или непотърсен в определения от куриера срок, в случай на при изпращане до офис на куриерска фирма, всеки следващ опит за изпращане на подаръка по куриер е за сметка на Участника в промоцията след негово съгласие / потвърждение. Другата възможност за получаване на върнат подарък е на място в агенция „Ай Ти ен анд ко адвъртайзинг” ЕООД, с адрес гр. София 1303, ул. „Странджа“ 41 в работен ден с работно време от 9 до 18 ч.
  3. Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но съдейства за изясняване на възникнали казуси.
  4. Организаторът не поема отговорност за непотърсени / нерегистрирани заявления за подаръци след крайния срок за регистрация 15 февруари 2020 г.