Как да инсталирате вашата врата на уреда за охлаждане на вратата

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


инсталационните видеоклипове обясняват как да сглобите пантите и вратата

Как да инсталирате вашата врата на хладилника на вратата под плота

Как да инсталирате вашата врата на хладилника на шкафа за врати

Как да инсталирате вашата врата на хладилник / фризер на вратата