Как да инсталирате вашия уред за охлаждане на плъзгащи се врати

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


инсталационните видеоклипове обясняват как да сглобите пантите и вратата

Как да инсталирате вашия хладилник + ТОП фризер Плъзгаща се врата - Инсталация на колона

Как да инсталирате плъзгащата се врата на хладилника - Инсталация на колона