Как да обърнем и сменим вратата (4)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Обратимост на вратата


ВНИМАНИЕ!

Преди да извършите някакви операции, извадете щепсела от контакта.

1. Уверете се, че уредът стои изправен.

2. Отворете вратата и извадете оборудването на вратата. Затвори вратата.

3. Развийте винтовете на гърба на горния капак.


4. Повдигнете горния капак и го поставете върху мека повърхност.

5. Развийте 4-те винта

6. Повдигнете горната панта и я поставете на сигурно място заедно с винтовете.

7. Повдигнете вратата и я поставете на мека повърхност

8. Наклонете уреда внимателно върху мека пяна или подобен материал, за да избегнете повреда на гърба на уреда и пода.

9. Развийте винтовете на долната панта и регулируемите крачета.

10. Инсталирайте щифта в отсрещния отвор на пантата.

11. Завийте долната панта от другата страна на уреда.

12. Инсталирайте гумената опора отстрани, без панта.

13. Поставете вратата на долната панта, като се уверите, че щифтът на пантата влиза в долния отвор на вратата.

14. Поставете горната панта от противоположната страна на уреда. Поставете горния щифт на пантата в горния отвор на вратата. Затегнете винтовете.

15. Завийте останалите 2 винта от горната страна на уреда без панта.

16. Поставете горния капак върху уреда и затегнете винтовете на гърба.Инсталирайте оборудването на вратата.

Изчакайте поне 4 часа, преди да свържете уреда към захранването.