Как да сменим пантата (1)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените пантите

ИНСТРУМЕНТИ:

6 × 300 отвертка с кръстосана глава


Етап 1

Легнете продукта на равна мека повърхност или под.

Стъпка 2

Разхлабете 4 винта на долната панта и свалете долната панта.


Стъпка 3

Извадете внимателно вратата и я поставете на мека защита

Сменете горната панта

Стъпка 4

Развийте 3 винта на горната панта, след което го извадете, заменен с нов и фиксиран от 3 винта.

Стъпка 5

Прикрепете внимателно отново стъклената врата и долната панта и фиксирайте винтовете.

Сменете долната панта

Стъпка 6

Повторно закрепена от нова долна панта,

и фиксира 4 винта, след което оставете уреда поне 12 часа преди употреба.