Как да сменим пантата (2)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

КАК ДА СЪМЕНИТЕ ПАНТИАТА НА ВРАТАТА

1) Натиснете блокировката на вратата от двете страни2) Издърпайте вратата3) Развийте 2-те винта, които фиксират пантата на вратата4) Издърпайте пантата и я сменете с нова