Как да сменим уплътнението (7)

Последно актуализиран 30.10.2023 г. 10:20

Преди каквато и да е операция по поддръжка, деактивирайте уреда и извадете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте, когато местите уреди, за тежки уреди са необходими двама души, за да ги преместите.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, имайте предвид, че самостоятелният ремонт или непрофесионалният ремонт може да има последици за безопасността, ако не се извърши правилно

ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ НЕПРАВИЛНАТА ИНСТАЛИРАНЕ МОЖЕ ДА ГЕНЕРИРА ЗАГУБИ В ИЗОЛАЦИЯТА И ДА ИЗЛОЖИ ПРАВИЛНАТА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА УРЕДА.

СВАЛЯНЕ НА УПЛЪТНЕНИЕ

  • Издърпайте уплътнението, като започнете от ъгъла на вратата
  • Отстранете постепенно уплътнението от страните на вратата
  • Отстранете напълно уплътнението от цялата врата


МОНТАЖ НА УПЛЪТНЕНИЕ

  • Започнете да инсталирате първо всичките 4 ъгъла, като натиснете страните близо до всеки ъгъл
  • Избутайте 4-те страни, като започнете от средата на всяка
  • След като инсталацията приключи, плъзнете пръстите си по цялата повърхност, за да проверите за нередности
  • Всички нередности показват, че стреличката не е поставена добре и затова я натиснете отново