Смяна на гарнитури - охладители за вино

Последно актуализиран 29.9.2023 г. 11:33

Преди каквато и да е операция по поддръжка, деактивирайте уреда и извадете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте, когато местите уреди, за тежки уреди са необходими двама души, за да ги преместите.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, имайте предвид, че самостоятелният ремонт или непрофесионалният ремонт може да има последици за безопасността, ако не се извърши правилно

Сменете уплътнението

1. Отстранете уплътнението

Отвори вратата. Издърпайте внимателно уплътнението в горния ъгъл, след което преминете към долната страна!

2. Поставете обратно уплътнението

Извадете стъклената врата (2x винт Torx20)!

Поставете вратата върху мек материал (например EPS) с лицевата страна надолу и поставете анкера на уплътнението в жлеба на вратата. Внимателно натиснете останалата част от уплътнението. Поставете отново вратата