Смяна на уплътнението на вратата (H)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


ОБЩИ МЕТОДИ ЗА РАЗКЛАДАНЕ И МОНТАЖ НА УПЛОТНЕНИЕ

Етап 1

Издърпайте уплътнението от 4 ъгъла. Инсталирайте нов.

Важни съвети за инсталиране на уплътнение.

Съвет 1

Започнете от ъгъла

Съвет 2

Уверете се, че кракът на уплътнението е натиснат изцяло в седалката на уплътнението.

Съвет 3

Уверете се, че уплътнението е добре подравнено със седалката на уплътнението

Съвет 4

След затваряне на вратата, уверете се, че уплътнението е добре закрепено към вратата