Как да смените дръжката на вашия хладилник или фризер?

Последно актуализиран 23.5.2024 г. 9:05

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Ако желаете сами да замените части, можете да намерите резервни части, аксесоари и продукти за грижа в нашия уеб магазин.

  • Извадете рафтовете на вратата
  • Разхлабете горната и долната панта с отвертка
  • Извадете вратата
  • Развийте старите панти
  • Завийте новите панти на място
  • Проверете функционалността на новите панти на вратата
  • Плъзнете пантите над винтовете на хладилника
  • Завийте пантите обратно към хладилника


Изтеглете файла с инструкции по-долу:

212002099.pdf