Как да смените дръжката на вратата (H1)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените дръжката на вратата

ИНСТРУМЕНТИ:

6 × 300 отвертка с кръстосана глава     

2 × 100 шлицови отвертки

ТОП КРИШКА

Етап 1

Наградете предния капак на външната дръжка.


Стъпка 2

Отстранете предния капак


Стъпка 3

Развийте дръжката и извадете

Обърнете предишните стъпки, за да инсталирате нова дръжка