Как да смените дръжката на вратата (H2)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените дръжката на вратата

ИНСТРУМЕНТИ:

6 × 300 отвертка с кръстосана глава     


Етап 1

Развийте дръжката

Стъпка 2

Отстранете дръжката и заменете с нова