Как да сменим кошчетата на вратите (3)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

ПРЕМАХВАНЕ И МОНТАЖ НА РАФТА НА ВРАТАТА

За да премахнете рафта на вратата:

1. Дръжте лявата страна на рафта.

2. Повдигнете дясната страна на рафта, докато се освободи от закопчалката.

3. Повдигнете лявата страна на рафта и го извадете.

За да поставите рафта обратно:

1. Поставете рафта на вратата.

2. Избутайте двете страни на рафта едновременно надолу, така че рафтът да побере и двата крепежа.