Смяна на вътрешни рафтове (7DW)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:48

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

1. Рафтове за храна

СТЪПКА 1 Повдигнете рафта назад.

СТЪПКА 2 Издърпайте го напред.

Внимавайте да не повредите вътрешните ребра на облицовките от държачите на рамката на рафта.

※ Следвайте обратния ред, когато сглобявате резервната

2. Рафтове за зеленчукови кутии

СТЪПКА 1 Издърпайте рафта напред.

СТЪПКА 2 Издърпайте нагоре отпред.

Внимавайте да не повредите вътрешните ребра на облицовките от държачите на рамката на рафта.

※ Следвайте обратния ред, когато сглобявате резервната.