Как да разглобявате и сглобявате средната кошница и тавата за прибори (комфортни релси)

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:40

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Разглобяване и сглобяване на тава за прибори и средна кошница

Процедурата е подобна и за двете кошници и се прави с напълно извадени кошници

Подробности за щракването и натискане на стъпка 2

1 -   Отстранете винтовете, фиксиращи кошницата към релсите

2 -   Натиснете щракването и плъзнете кошницата, докато държите релсата.

3 -   Докато държите кошницата, премествайте една по една релса, отделно от коша

Това движение трябва да е достатъчно малко, само за да освободите кошницата от релсите


За да сглобите кошниците, направете обратния процес и последователност