Как да почистите, разглобите и сглобите вашите пръскачки за миялна машина

Последно актуализиран 24.2.2021 г. 13:40

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да почистите, разглобите и сглобите пръскачките на вашата миялна машина

Обърнете се към учебното видео

1. Извадете долната кошница

2. Завъртете долното раме на пръскачката и издърпайте

3. Извадете горната кошница

4. Завъртете горното пръскащо рамо и натиснете нагоре, за да го отделите

5. Извадете горната кошница

6. Завъртете таванното пръскащо рамо и натиснете нагоре, за да го отделите

7. Използвайте клечка за зъби, за да почистите дупките

8. Изплакнете пръскащите рамена с вода и подсушете с чиста кърпа

9. Завъртете горната част на ръката и долната част на мястото си