Как да разглобяваме и сглобяваме вратата и пантата на вратата (4)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Как да разглобявате и сглобявате вратата и пантата на вратата

1. ШАРНАТА НА ВРАТАТА, ЗАСТРОЕНА ЗА ШАФЕТА С ВИНТОВЕ

Изображение за импортиране на Word

Разхлабете двата винта, които го закрепват към шкафа

Изображение за импортиране на Word

За достъп до вратата разхлабете винтовете, съединяващи двете рамки на предната и задната врата

Изображение за импортиране на Word

Поставете острието на плоската отвертка между двете рамки, за да ги наклоните, като внимавате да не ги повредите.

Изображение за импортиране на Word

Обърнете вратата с главата надолу и повдигнете предната рамка

Изображение за импортиране на Word

За да премахнете пантата, просто плъзнете щифта, който го закрепва към задната рамка

2. Врата

За да премахнете вратата, освободете я от всички куки, които я закрепват към задната рамка

Изображение за импортиране на Word

Изображение за импортиране на Word

Когато премествате вратата, обърнете внимание на дясното й положение, като се обърнете към индекса, посочен с червената стрелка

Изображение за импортиране на Word


Преди да се намесите в дръжката, внимателно отбележете положението на различните й части.

Разхлабете винтовете, които го закрепват към задната рамка