Как да смените капака на вратата

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да смените капака на вратата


1 Повдигнете дръжката, за да повдигнете капака.

Изображение за импортиране на Word

2. Отстранете двата шарнирни щифта към вътрешността.

Изображение за импортиране на Word

3. Повдигнете капака и свалете.

Изображение за импортиране на Word

Когато сглобявате повторно, повторете тези стъпки в обратен ред.