Как да разглобявате и сглобявате блокировката на вратата (4)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да разглобявате и сглобявате блокировката на вратата

Изображение за импортиране на Word

Започнете с премахване на страничните панели, така че да имате достъп до всички различни части на пералната машина.

Развийте винтовете, които фиксират десния или левия страничен панел (уредът гледа отпред) към задния панел.

Изображение за импортиране на Word

Преместете го към задната част на пералната машина

Изображение за импортиране на Word

така че да позволи отстраняването му от горните водачи, маркирани със стрелките на чертежа.

Преден панел

Изображение за импортиране на Word

Преди да свалите предния панел, поставете опора под двигателя, за да улесните работата.

Отстранете двата десен / ляв страничен панел (вижте съответната глава).

Изображение за импортиране на Word

Отстранете двата странични винта, които държат предния панел на входа.

Отворете капака.

Изображение за импортиране на Word

Отстранете двата странични винта, които държат предния панел към основната рамка.

Отстранете двата вътрешни винта, които държат предния панел към основната рамка.

Изображение за импортиране на Word

Натиснете долната част на предния панел към външната страна.

Изображение за импортиране на Word

Извадете го от входа.

Брава за врата

Отстранете двата десен / ляв страничен панел (вижте съответната глава).

Отстранете предния панел (вижте съответната глава).

Изображение за импортиране на Word

Извадете съединителя от ключалката на вратата.

Разхлабете винта (ако има такъв) или скобите (в зависимост от версията), които го фиксират към входа.

Изображение за импортиране на Word

Натиснете ограничителя.

Преместете цялата ключалка на вратата наляво и я извадете.