Как да разглобявате и сглобявате блокировката на вратата (5)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно

Как да разглобявате и сглобявате блокировката на вратата

Изображение за импортиране на Word

Издърпайте ръба на духалото

Изображение за импортиране на Word

Отстранете железния пръстен, закрепващ уплътнението на маншона към шкафа.

Изображение за импортиране на Word

Отстранете съответната част на маншона от уреда.

Развийте двата винта, закрепващи блокировката на вратата към предния панел.

Изображение за импортиране на Word

Изрежете скобата (червена стрелка).

Извадете съединителя (синя стрелка).

Пресъздайте първоначалните условия при повторно сглобяване.