Как да разглобявате и сглобявате чекмеджето за перилен препарат (FL) (2)

Последно актуализиран 23.2.2021 г. 6:47

Преди всяка операция по поддръжката деактивирайте уреда и изключете щепсела от контакта.

Винаги внимавайте при преместване на уреди, за тежки уреди е необходимо да го преместят двама души.

Винаги използвайте предпазни ръкавици и затворени обувки.

Моля, обърнете внимание, че саморемонтът или непрофесионалният ремонт могат да имат последици за безопасността, ако не бъдат направени правилно


Как да разглобявате и сглобявате чекмеджето за перилен препарат

1. Извадете чекмеджето. Натиснете ръба на чекмеджето на място със стрелката (PUSH), за да извадите чекмеджето лесно.

Изображение за импортиране на Word

Изображение за импортиране на Word

2. Поставете чекмеджето с главата надолу.

Изображение за импортиране на Word

3. За да извадите чекмеджето от дръжката, поставете плоска отвертка в мястото, където се намира скобата.

4. Внимателно натиснете скобата с отвертка 1 и я натиснете 2, така че да можете да издърпате дръжката на вратата навън. Внимавайте да не счупите скобата.

Учебно видео