Аспираторът не започва да работи

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 10:35

Ако светодиодите/ светлините не работят, първо проверете захранването. Възможно е проблемът да се дължи на щепсела, контакта или електрическата верига.

Ако аспираторът е включен в контакт, опитайте да свържете малък уред (напр. лампа или кана за вода) към този контакт, за да проверите дали работи. Ако уредът не работи, възможно е да има проблем с електричеството в конкретния контакт. Проверете прекъсвача или предпазителите. 

Ако захранването работи, рестартирайте го, като изключите или извадите щепсела от контакта. След това изчакайте 30 секунди и включете отново щепсела/ възстановете захранването към аспиратора.

Ако това не разреши проблема, свържете се с оторизиран сервизен център.