Функцията Hob2Hood не работи с абсорбатора

Последно актуализиран 14.3.2024 г. 9:13

Проблем

 • Функцията Hob2Hood не работи с абсорбатора
 • Не може да се активира функцията Hob2Hood
 • Как работи функцията Hob2Hood?

Отнася се за

 • Абсорбатори
 • Плотове

Решение

1. Проверете дали абсорбаторът и плотът са оборудвани с функцията Hob2Hood.

2. Задайте функцията Hob2Hood, както е описано в ръководството за употреба.

 • За повечето абсорбатори дистанционната система първоначално е деактивирана. Активирайте я, преди да използвате функцията.
 • За повече информация вижте ръководството за употреба на абсорбатора. 

3. Ако функцията е активирана:

 • Защитете панела на абсорбатора от пряка слънчева светлина
 • Не насочвайте халогенна светлина към панела на абсорбатора
 • Не покривайте контролния панел на плота
 • Не блокирайте сигнала между плота и абсорбатора (напр. с ръка или дръжка на съд). Вижте примерната илюстрация:

4. Ако горните съвети не са решили проблема, препоръчваме да организирате посещение от сервизен техник.


Обща информация за Hob2Hood

 • Hob2Hood е усъвършенствана автоматична функция, която свързва плота със специален абсорбатор. Както плотът, така и аспираторът имат индикаторен инфрачервен сигнал.
 • Скоростта на вентилатора се определя автоматично въз основа на настройката на режима и температурата на най-горещия съд на котлона.
 • Плотът автоматично настройва скоростта на вентилатора според процеса на готвене.
 • Можете също така да управлявате вентилатора ръчно от плота.
 • Аспираторът работи само когато котлонът е активиран.


Причина

 • Ако аспираторът или котлонът нямат функция Hob2Hood, тази функция не може да се използва
 • Когато функцията Hob2Hood не е активна, аспираторът няма да реагира на функцията Hob2Hood на котлона