От абсорбатора капе вода

Последно актуализиран 20.2.2024 г. 7:45

Проблем

  • Водата кондензира и капе от абсорбатора

Отнася се за

  • Абсорбатори

Решение

Основни причини, поради които в абсорбатора се образува конденз:

  • Кондензация възниква, когато парата преми от газообразно към течно състояние поради внезапен спад на температурата, възникващ, когато влезе в контакт със студена повърхност.
  • Кондензацията се определя от температурната разлика между горещите изпарения при готвене и студените повърхности на абсорбатора, а не от всмукателния му капацитет.
  • Кондензацията в аспираторите е по-често срещана при индукционните плотове, отколкото при газовите котлони. Това е така, защото индукционните загряват само съда и съдържанието му. Газовите котлони загряват околния въздух, който от своя страна загрява въздуховода, предотвратявайки образуването на конденз.

За да предотвратите/намалите кондензацията и капенето на вода от абсорбатора, следвайте тези препоръки:

  • Ако абсорбаторът е в режим на рециркулация, въздухът не може да излезе през тръбопроводите и притокът на свеж въздух е намален. Отворете прозореца, за да влезе чист въздух.
  • Когато готвите с много течности, покрийте съдовете с капак и намалете котлона. Това намалява кондензацията и спестява енергия.
  • Използвайте абсорбатор с възможно най-голяма филтърна площ.
  • Променете диаметъра на изходящата тръба на 150 mm. Ако диаметърът е по-малък от 150 mm, това може да намали засмукването и да доведе до образуване на конденз. Когато е възможно, уверете се, че тръбата е монтирана без завои или криви.
  • Изберете достатъчно голям абсорбатор, за да покрие целия плот. Вижте диаграмите по-долу.