Повреден / подбит / надраскан аспиратор

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 10:45

При откриване на повреди при разпечатване на аспиратора:

Незабавно се свържете с дистрибутора, за да го уведомите за откритите повреди, които са предизвикани, докато уредът е бил транспортиран. Ще намерите телефонния номер на дистрибутора на фактурата или документа за доставка.


Не се опитвайте да свържете или използвате уреда.

При откриване на повреда след монтаж / използване за първи път: 

Свържете се с дистрибутора, за да го уведомите за повредата.

Заявка за сервиз:

Ако е възможно, когато се свържете с упълномощения сервизен център, дайте информация за повредения компонент.

Закупете нови части / компоненти от нашия уеб магазин.