Часовникът на фурната примигва

Последно актуализиран 19.4.2023 г. 10:34

Проблем: 

  • Часовникът на фурната примигва.  
  • Часовникът на фурната показва ""0:00"" 

Приложимо към: 

  • вградена фурна
  • самостоятелна печка 

Решение: 

1. Сверете часовника отново   

Настройте часа, като следвате инструкциите в ръководството на потребителя. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук


2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветът по-горе не решава проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уредът от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред. 

Причина:

  • Примигващо ""0:00"" на дисплея на часовника може да е причинено от неизправност на електрозахранването в контакта.