Как да използвате пиролитично почистване на вашата фурна Electrolux

Последно актуализиран 25.6.2024 г. 13:51

Човек почиства фурната с кърпа

Функцията за пиролитично почистване е лесна и практична. Тя превръща всички остатъци или замърсявания във фурната в пепел, която може да се отстрани безпроблемно с влажна кърпа. Тази функция ще откриете при избрани модели фурни на Electrolux.

Какво е пиролитично почистване и защо да го използвате?

Пиролитичното почистване е много ефективна програма за почистване, която Ви позволява просто да избършете мръсотията и пепелта след завършване на цикъла на почистване. Когато се активира, фурната се нагрява до 500°C и превръща мръсотията, мазнините и остатъците от храна в пепел, която се избърсва без усилие, след като фурната изстине. Процесът на почистване отнема между 1-3 часа, в зависимост от програмата, която изберете. Програмата за пиролитично почистване може да се използва винаги, когато фурната Ви се нуждае от дълбоко почистване.

Всички фурни Electrolux с пиролитично почистване имат функция, която индикира, когато е необходимо почистване за оптимална работа на уреда. Индикацията може да бъде активирана и деактивирана в менюто с настройки.

Как да използвате функцията за пиролитично почистване

Преди да започнете

1. Ако имате парова фурна с резервоар за вода, той трябва да се изпразни. Проверете ръководството за употреба, за да видите как да направите това на Вашия модел.

2. Отстранете аксесоарите и подвижните водачи. Фурната трябва да бъде студена.

3. Избършете вътрешността на фурната и стъклото на вратата с мека кърпа.

Сензорен контролен панел:

Панел за управление на фурната със сензорни бутони


1. Изберете ПОЧИСТВАНЕ в МЕНЮТО
2. Изберете режима на почистване въз основа на необходимото ниво:

 • Пиролитично почистване, Бързо: леко почистване, 1 час;
 • Пиролитично почистване, нормално: нормално почистване, 1 час и 30 минути;
 • Пиролитично почистване, интензивно: цялостно почистване, 3 часа.

3. Натиснете СТАРТ.
4. Когато програмата приключи, изчакайте фурната да се охлади и отстранете всички остатъци с влажна кърпа.

5. Поставете отново аксесоарите и подвижните водачи.

Управление с въртящ механизъм:

Панел за управление на фурната с въртящи се копчета


1. Изберете ПОЧИСТВАНЕ в МЕНЮТО
2. Изберете настройката PYROCLEAN  Символът ще започне да мига

3. Изберете режима на почистване въз основа на необходимото ниво:

 • Леко почистване, 1 час;
 • Нормално почистване, 1 час 30 мин;
 • Интензивно почистване, 2 часа и 30 минути.

4. Натиснете OK, за да започнете почистването.
5. Когато програмата приключи, изчакайте фурната да се охлади и отстранете всички остатъци с влажна кърпа.

6. Поставете отново аксесоарите и подвижните водачи.

ВАЖНО

 • Не стартирайте програма за почистване, докато вратата не е напълно затворена и аксесоарите и подвижните водачи не са отстранени.
 • Осигурете добра вентилация по време и след пиролитното почистване на фурната.
 • Дръжте децата далеч от уреда, докато функцията за пиролитично почистване работи. Уредът става много горещ и горещ въздух излиза от предните вентилационни отвори за охлаждане.
 • Изведете всички домашни любимци (особено птици) които биха могли да попаднат в близост до уреда по време и след почистване. През това време малките животни трябва да бъдат в добре проветриво помещение. Някои птици и влечуги могат да реагират много чувствително на изпаренията. Малките животни също могат да реагират по време на пиролиза поради локални температурни колебания.
 • В нашите фурни изпаренията, отделяни от пиролизата, са безопасни за хората, включително деца и хора със здравословни проблеми.
 • Ако в същия шкаф има инсталирани други уреди, не ги използвайте едновременно с функцията за пиролитично почистване, тъй като това може да причини повреда на фурната.
 • По време на цикъла на почистване вратата на фурната е заключена от съображения за безопасност и лампата е изключена.


За повече информация относно Вашия конкретен модел фурна проверете ръководството за употреба. 

Насладете се на готвене в чиста фурна. Научете повече за други почистващи програми и ръчно почистване тук.