На дисплея на фурната е изписан код за грешка (F и число)

Последно актуализиран 17.3.2020 г. 8:10

Проблем: 

  • На дисплея на фурната е показан код за неизправност (F и число)  
  • На дисплея на фурната е изписан код F908  

Приложимо към: 

  • Вградена фурна  

Решение:   

1. Изключете фурната посредством предпазителя на жилището или предпазния прекъсвач на таблото, след което го включете отново. 

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветът по-горе не решава проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.