На дисплея на фурната е изписан символ SAFE или катинар

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 12:38

Проблем: 

  • На дисплея на фурната е изписан символ SAFE или катинар. То указва, че устройството за безопасност на деца е активирано. 

Приложимо към: 

  • Вградена фурна 
  • Самостоятелна печка 

Решение: 

1. Деактивирайте заключването за безопасност  

Вижте пълното описание в ръководството на потребителя, тъй като начините могат да бъдат различни в зависимост от модела на уреда.