Охлаждащият вентилатор на фурната работи непрекъснато

Последно актуализиран 17.3.2020 г. 8:09

Проблем:

  • Охлаждащият вентилатор на фурната работи непрекъснато. Когато уредът работи, охлаждащият вентилатор се активира автоматично, за да поддържа повърхностите на уреда хладни. Ако деактивирате уреда, охлаждащият вентилатор продължава да работи, докато уредът се охлади.

Приложимо към:

  • вградена фурна
  • самостоятелна печка

Решение: 

1. Ако фурната се е охладила, а вентилаторът за охлаждане още работи, прекъснете захранването на уреда.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център

Ако съветът по-горе не решава проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Внимание: Не препоръчваме използването на уреда, докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.