Почистване и грижа за Вашата парова фурна

Последно актуализиран 28.11.2023 г. 9:36

Уверете се, че се грижите за Вашата парова фурна. Ако я почиствате редовно и ѝ отделяте известни грижи и внимание, тя ще бъде Вашият партньор за години напред.Почистване и грижа

Почистването и грижата за Вашата парова фурна са важни - това ще накара фурната Ви да работи по-дълго и по-добре.


Напомняне за почистване

Паровите фурни Electrolux имат напомняне за почистване. Когато то се появи, почистването е необходимо. Изпълнете функцията "Steam Cleaning Plus".


Отстраняване на котления камък

Продължителност на първата част: около 1 час 40 минути

1. Уверете се, че контейнера за вода е празен.
2. Извадете аксесоарите. Оставете само тавата за печене на първото положение на рафта.
3. Изсипете 250 мл.от препарата за декалциране в контейнера за вода.
4. Напълнете останалата част от контейнера за вода до максималното ниво.
5. Поставете контейнера за вода.
6. Изберете функцията от менюто: Почистване. Следвайте инструкциите на дисплея.

След като приключи първата част, изпразнете съда за печене и го поставете обратно в първото положение на рафта.

Продължителност на втората част: около 35 минути

7. Напълнете контейнера за вода с прясна вода. Уверете се, че няма останал препарат за отстраняване на накип във вътрешността на контейнера.
8. Поставете контейнера за вода.
9. Извадете съда за печене след приключване на почистването.
10. Подсушете фурната с мека кърпа.

Оставете вратата на фурната отворена за около 1 час. Изчакайте, докато изсъхне. Когато тази функция работи, светлината се изключва. Ако тази функция не се изпълни правилно, дисплеят ще подкани да я повторите.


Гответе на пара като професионалистите

Оставете фурните SteamPro да повишат готвенето на пара до професионално ниво. Открийте функции, включително Sous-Vide, Свързано готвене, което позволява да контролирате фурната със смартфона си и помощника за готвене на пара Steamify. Фурните SteamPro са готови да направят ежедневието Ви по-вкусно.


Открийте нашите фурни SteamPro