Когато използвам вградената си кафе машина, кафето не ми се струва приятно

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:45


Проблем

  • Когато използвам вградената си кафе машина, кафето не ми се струва приятно

Отнася се за

  • Вградена кафе машина

Резолюция

1. Проверете едростта на смляното кафе и върнете положението на бутона на фабричните настройки (позиция 4 и 5).

Забележка: Завъртете бутона само когато двигателят на мелницата работи.

Продължете едно щракване наведнъж, докато кафето не е такова, каквото искате. Ефектът няма да бъде видим, докато не се приготвят две чаши кафе. Не се препоръчва да оставяте пакета с кафе отворен за повече от 10 дни.

2. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако горните предложения не разрешат проблема, препоръчваме да се свържете с оторизиран сервизен център.