Вградена машина за кафе - кафето тече твърде бързо или излиза само вода (видео)

Последно актуализиран 24.6.2020 г. 7:33

Проблем:

  • Вградена машина за кафе - кафето тече твърде бързо или излиза само вода

Отнася се за:

  • Вградена кафе машина

Решение:

1. Проверете дали кафето не е смляно твърде едро.

Завъртете копчето на мелничката, за да настроите степента на смилане с едно щракване в посока, обратна на часовниковата стрелка, към "1".

Забележка : Завъртете бутона само, когато мотора на мелницата работи.

Избягвайте да въртите твърде много копчето за настройката на едростта. Рискувате кафето да тече по една капка в момент, когато изберете 2 чаши. Ефектът няма да бъде видим, докато не се приготвят две чаши кафе.

2. Проверете режима за избор на кафе.

Уверете се, че тя не е настроена на базов или изключително мек режим. Направете всякакви избори, различни от базовия или изключително мек режим.

3. Свържете се с оторизиран сервизен център.

Ако горните съвети не разрешат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.

Видео с инструкции