Времето изчезва от дисплея на микровълновата фурна, когато мощността е изключена

Последно актуализиран 3.12.2019 г. 15:03

Проблем: 

  • Времето изчезва от дисплея на микровълновата фурна, когато мощността е изключена 
  • Часовникът не може да се включи на постоянно  

Приложимо към: 

  • Микровълнови фурни  

Решение: 

1. В новите микровълнови фурни, дисплеят на времето спира да се показва около 2-3 минути след като дадена програма е завършила, за спестяване на енергия.  

Дисплеят на времето се появява отново, когато стартирате микровълновата фурна. Енергоспестяващият режим може да се изключи само ако е описан в ръководството на потребителя.  

Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.