Грешки при монтиране на газови котлони

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:33

Въпрос:

  • При запалването на газта не се появява искра 
  • Котлонът се задейства / прегаря предпазителя.

 Приложимо към:

  • вграден газов котлон 
  • самостоятелна готварска печка с газов котлон. 

Решение:

В случай на ново монтиране, горепосочените проблеми указват, че уредът е неправилно монтиран.    

Бележка: Ново монтиране означава едно от следните: 

  • Свързване на нов уред към електрозахранването за първи път. 
  • Уредът е свързан към различен контакт. 

1. Проверете дали идва електрозахранване от контакта.  

Проверете дали има електрозахранване в контакта като включите друг уред в него, за да видите дали работи както трябва. Ако контактът не работи, свържете се с квалифициран електротехник, който да помогне за решаването на проблема  

2. Проверете предпазителя за евентуални неизправности.  

Проверете дали предпазителят е причина за неизправността. Ако предпазителят продължава да изключва, обърнете се към квалифициран електротехник  

3. Свържете се с квалифицирания електротехник, който е монтирал уреда.  

4. Свържете се с оторизиран сервизен център.  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.