Котлонът показва съобщение "––"

Последно актуализиран 19.3.2020 г. 9:49

Проблем: 

 • Котлонът показва съобщение за грешка ""––"" 
 • Дисплеят на котлонът показва линия 
 • Прозвучава звуков сигнал, котлонът се изключва  

Приложимо към: 

 • вграден електрически котлон
 • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
 • вграден индукционен котлон
 • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон  

Решение: 

1. Съобщението ""––"" указва, че е в действие функция Автоматично изключване.

Функция Автоматично изключване деактивира плочата, ако:  

 • Всички зони за готвене са изключени 
 • След включване на плочата не зададете степен на нагряване, 
 • Разлеете течност или оставите някакъв предмет (съд, кърпа и др.) на командното табло за повече от 10 секунди. Прозвучава звуков сигнал и котлонът се изключва. Отстранете предмета или почистете командното табло. 
 • Ако котлонът стане твърде горещ (напр. когато водата в тенджерата изври). Оставете зоната за готвене да се охлади преди да използвате отново котлона. 
 • Не спрете зоната за готвене или промените степента на нагряване. След известно време ""––"" светва  и плочата се деактивира. 

2. Свържете се с оторизиран сервизен център 

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на техника ни да установи причината за проблема.  

 • Съобщете код на грешка: НC   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.