Котлонът показва съобщение за грешка E4 / E401 / E402

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:25

Проблем: 

  • Котлонът показва едно от следните съобщения за грешка: E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433.  

Приложимо към:

  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 

Решение: 

1. Отстранете студен или горещ готварски съд от индукционната плоча, ако има такъв   

2. Изключете уреда от захранването за поне 30 секунди. 

Свържете го и включете отново   

3. Проверете дали кодът за грешка изчезва след охлаждане (индикаторът на остатъчна топлина може да остане)   

4. За да избегнете същия проблем в бъдеще, охладете готварския съд и проверете дали е подходящ за индукционно готвене 

5. Свържете се с оторизиран сервизен център 

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.  

Причина:

  • Съобщения за грешка E4 / E401 / E402 / E403 / E421 / E422 / E423 / E431 / E432 / E433 указват, че функционира защита от прегряване за зоната за готвене   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.