Функцията SenseBoil не работи в моя индукционен котлон

Последно актуализиран 17.3.2020 г. 8:33

Проблем: 

 • Функцията SenseBoil® не работи
 • Не мога да активирам функцията SenseBoil®
 • Как да използвам функцията SenseBoil®?  

Приложимо към:

 • Индукционни котлони с функцията SenseBoil®  

Решение: 

1. Изберете зона за готвене до 5 секунди от активирането на функцията SenseBoil®  

Вижте пълното описание в ръководството на потребителя, предоставено с Вашия уред. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук

2. Завършете предишното готвене и изберете свободна зона за готвене без остатъчна топлина. 

Ако всички зони за готвене вече се използват, или ако има остатъчна топлина на всяка от тях, котлонът издава бипкащ звук, индикаторите на SenseBoil® мигат и функцията не стартира.  

3. Проверете дали сте използвали правилното количество вода и/или картофи, както и правилния вид картофи, за да работи функцията.   

 • Уверете се, че общото тегло на водата и картофите не превишава 5 кг.  
 • Използвайте само студена чешмяна вода и цели, необелени картофи, средно големи.  
 • Вижте пълното описание в ръководството на потребителя или бързия справочник, предоставен заедно с Вашия уред. 

4. Проверете и променете настройките за ограничение на мощността на Вашия котлон.  

Вижте пълното описание в ръководството на потребителя, предоставено с Вашия уред. 

ВНИМАНИЕ: Уверете се, че избраната мощност съответства на бушона на инсталацията в жилището.  

5. Проверете дали тенджерата, която използвате, е подходяща за SenseBoil®, като проследите първото готвене.  

 • Функцията работи най-добре за кипване на вода и приготвяне на картофи. Вижте пълното описание в ръководството на потребителя, предоставено с Вашия уред.
 • Тя не работи с незалепващи готварски съдове, напр. с керамично покритие.
 • Препоръчват се емайлирани стоманени тенджери за постигане на най-добри резултати при варене на картофи.
 • Различните тенджери могат да дадат различни резултати.
 • Пробвайте различен вид или размер тенджера на избраната зона или пробвайте тенджера на друга зона. 

6. Уверете се, че повърхността на котлона е суха. Използвайте само тенджери със сухи и чисти дъна.  

7. Избягвайте външни вибрации (напр. от използване на блендер или поставяне на мобилен телефон в близост до уреда) докато функцията работи.  

8. Свържете се с оторизиран сервизен център.  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.