Индукционният котлон показва код на грешка F или F1

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 10:23

Проблем: 

 • Код за грешка ""F"" се появява на дисплея на индукционния котлон 
 • Код за грешка ""F1"" се появява на дисплея на индукционния котлон 
 • Функцията SenseBoil® не работи 
 • Не може да се активира функцията SenseBoil®   

Приложимо към: 

 • Индукционни котлони с функция SenseBoil®  

Решение: 

1. Уверете се, че повърхността на котлона е суха  

2. Не включвайте зона с празна тенджера върху нея  

3. Проверете дали тенджерата, която сте избрали, е подходяща за SenseBoil® като наблюдавате първата сесия за готвене  

4. Функцията не работи с чугун и незалепващи готварски съдове, напр. с керамично покритие.  

5. Препоръчват се емайлирани стоманени тенджери за постигане на най-добри резултати при варене на картофи.  

Съвети: 

 • Функцията работи най-добре за кипване на вода и приготвяне на картофи 
 • Уверете се, че общото тегло на водата и картофите не превишава 5 кг 
 • Различните тенджери дават различен резултат, препоръчват се готварски съдове с правилни размери. 
 • Направете справка с раздел „Технически данни“ в ръководството на потребителя. 
 • Използвайте само тенджери със сухи и чисти дъна.  
 • Избягвайте външни вибрации (напр. от използване на блендер или поставяне на мобилен телефон в близост до уреда) докато функцията работи. 

Причина: 

 • Код за грешка F1 указва, че мощността е твърде ниска поради неподходящ готварски съд или празна тенджера 
 • Код за грешка F указва, че няма готварски съд в зоната или готварският съд е неподходящ