Индукционният котлон показва код за грешка F2

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 10:22

Проблем: 

  • На дисплея на индукционния котлон се появява код за грешка F2 
  • Функцията SenseBoil® не работи 
  • Не може да се активира функцията SenseBoil®   

Приложимо към:

  • индукционни котлони с функция SenseBoil®  

Решение: 

1. Уверете се, че повърхността на котлона е суха 

2. Не включвайте зона с празна тенджера върху нея 

3. Избягвайте да използвате функцията с течности, различни от вода  

Причина: 

  • Код за грешка F2 указва, че тенджерата е празна или съдържа течност различна от вода, напр. олио