Как да почиствате индукционния си плот Electrolux

Последно актуализиран 25.6.2024 г. 13:31

Индукционните плотове на Electrolux са лесни за почистване и поддръжка. Индукционната технология пренася топлината директно в съдовете, а не върху повърхността на плота, поради което вероятността от загаряне на изкипяла храна е по-малка, отколкото при керамичните и газовите плотове.

1. Уверете се, че всички зони за готвене са студени.

2. Използвайте стъргалката за готварски плотове, за да отстраните остатъците от храна или упоритите петна. 

3. Използвайте мека, влажна кърпа и почистващ препарат за плотове; препоръчително Vitro Care. Не използвайте абразивни почистващи материали, като например препарати или телени четки за почистване, тъй като те могат да надраскат повърхността.

4. Избършете готварския плот с мека, суха кърпа. 

Ако разполагате с индукционен плот с вграден абсорбатор, ще трябва редовно да почиствате и регенерирате филтъра

Добре е да знаете

Винаги използвайте съдове за готвене с чиста основа. 

Избърсвайте индукционния си плот след всяка употреба, за да го поддържате в отлично състояние. 

Повечето разливи, като водни пръски или петна от мазнина, могат да се избършат, след като плотът изстине.  

Използвайте функцията за заключване, за да избегнете случайното включване на плота при почистване. 

 

За повече информация относно конкретния модел индукционен плот, проверете ръководството за употреба.