Котлонът показва съобщение А

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:19

Проблем: 

  • Котлонът/печката показва съобщение А. 
  • Указва, че автоматичната функция за нагряване е включена. 

Приложимо към: 

  • вграден електрически котлон 
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон 
  • вграден индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 

Решение: 

1. Ако активирате тази функция, можете да получите необходимата степен на нагряване за по-кратко време.  

  • Тази функция задава най-високата степен на нагряване за определено време и след това намалява до правилната степен на нагряване. 
  • За повече информация, вижте ръководството за употреба на котлона.   
  • Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.