Котлонът показва съобщение U или | |

Последно актуализиран 4.12.2019 г. 11:40

Проблем

  • Котлонът / печаката показва съобщение U или | |. То показва, че е активирана функцията STOP+GO (поддържане на топлината).

Приложимо към

  • вграден електрически котлон
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
  • вграден индукционен котлон
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон

Решение

1.  За да деактивирате, натиснете бутона STOP+GO или | |.

За повече информация вижте ръководството за употреба. Можете да изтеглите ръководството на потребителя тук.