Котлонът показва съобщение за грешка Е8 / Е822

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:29

Проблем: 

  • Индукционният котлон показва съобщение за грешка Е8 или Е822. Той указва, че уредът е свързан само към една фаза. 

Приложимо към: 

  • вграден индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон 

Решение:   

1. Свържете се с квалифицирания електротехник, който е монтирал уреда. 

2. Свържете се с упълномощен сервизен център.  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.  

Причина: 

  • съобщение за грешка Е8 или Е822 указва, че уредът е свързан само към една фаза.   

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.