Плота показва съобщение за грешка E2

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:23

Проблем:

  • Плота показва съобщение за грешка E2

Отнася се за:

  • вграден индукционен котлон
  • вграден керамичен котлон

Решение: 

1. Изключете уреда от захранването за поне 2 часа. 

Свържете го и включете отново  

2. Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Запишете си кода на съобщаваната грешка и го цитирайте, когато искате посещение от техник. Това няма да реши вашия проблем, но ще помогне на техника ни да установи причината за проблема.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.  

Причина:

  • Съобщение за грешка Е2 указва грешка в LED осветлението в индукционните котлони, грешка в температурния датчик в тепаняки уреди.