Плота показва съобщение за грешка E9

Последно актуализиран 18.3.2020 г. 6:29

Проблем:

  • Плота показва съобщение за грешка E9

Приложимо към: 

  • вграден електрически котлон 
  • самостоятелна готварска печка с електрически котлон
  • вграден индукционен котлон 
  • самостоятелна готварска печка с индукционен котлон

Решение: 

1.  Изключете уреда от захранването за поне 30 секунди.

Свържете го и включете отново.  

2.  Свържете се с оторизиран сервизен център  

Ако съветите по-горе не решат проблема, препоръчваме да поискате посещение от сервизен техник.    

Предупреждение: Не препоръчваме използването на уреда докато проблемът не бъде изцяло решен. Изключете уреда от контакта и не го включвайте отново докато не сте сигурни, че всичко е наред.