Запалването на моя газов котлон продължава да искри

Последно актуализиран 23.11.2023 г. 8:59

Проблем

 • Запалването на моя газов котлон продължава да искри по време на готвене
 • Всички горелки на котлона ми се палят като натисна един бутон
 • Блокирало запалване или щракащ шум на газовия котлон
 • Искровото запалване на моя газов котлон продължава да тиктака/щрака
 • Електрическото искрово запалване дава късо съединение, след като водата заври
 • Защо газовият ми котлон искри постоянно?

Отнася се за

 • Газови котлони

Решение

При натискане на който и да е бутон на газовия котлон, всички горелки ще искрят. Когато бутонът бъде освободен, когато горелката е запалена, искрите спират. Това е нормалната работа на газов котлон

Ако искровото запалване остава активно след отпускане на бутона, проверете следното:

 • Проверете дали плотът не се е намокрил от кипяща вода. Извадете щепсела от контакта или изключете групата в кутията с предпазители, към която е свързан газовият котлон и подсушете максимално плочата и проверете дали искрите са спрели след повторно включване на групата или щепсела поставени в гнездото.
 • Проверете дали копчето не е оставено натиснато случайно, като свалите копчето от котлона и отстраните гуменото уплътнение, както е указано в ръководството за потребителя .
  почистване на копчета
 • Почистете гумата, монтирана под бутона, с влажна кърпа. Поради използването на масло и мазнини по време на готвене, гумите могат да се омазнят, което да доведе до залепване на копчето за гумата.
 • Сменете гуменото уплътнение, сменете копчето и проверете дали запалването се връща към нормална работа.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.

Ако котлонът продължава да тиктака, щепселът може да се извади от контакта и котлонът да се използва, като се запалят горелките с кибрит или настолна запалка. В този случай се приближете до горелката с пламък, завъртете копчето за управление обратно на часовниковата стрелка до положение за максимално подаване на газ и го натиснете надолу. Дръжте контролния бутон натиснат за равни или по-малко от 10 секунди, за да оставите термодвойката да се загрее.