Функцията за половин зареждане на съдомиялнята не работи

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 10:14

Проблем: 

  • Функцията за половин зареждане на съдомиялнята не работи 
  • Функцията за половин зареждане не може да се активира 

Приложимо към: 

  • Интегрирана съдомиялна машина 
  • Самостоятелна съдомиялна машина 

Решение: 

1. Направете справка с наръчника на потребителя за подробна информация и указания относно програмите и допълнителните възможности.  

  • Бутонът за половин зареждане не е програма за цикъл на пране, а опция, която може да се избере заедно с програма.  
  • Половин зареждане не е възможно за всички програми.
  • Изключенията включват предпране и 30-минутния цикъл.