Използване на комбинирани таблетки

Последно актуализиран 5.12.2019 г. 11:35

При използване на комбинирани таблетки е възможно да не е необходимо да зареждате дозатора за сол и този за повърхностно активно вещество, в зависимост от твърдостта на водата. В области с твърда вода все пак се препоръчва използването на повърхностно активно вещество и сол за постигане на най-добри резултати при измиване на съдовете.

  • Регулирайте електронно твърдостта на водата на ниво 1. При това ниво индикаторът за добавяне на сол не светва на контролния панел.
  • Активирайте функцията за многофункционални таблетки като натиснете съответния бутон.
  • Направете справка с потребителското ръководство за подробна информация.

Функцията за многофункционални таблетки трябва да се активира след като изберете цикъл и няма да се запази в паметта.

  • Активирайте функцията за многофункционални таблетки преди всеки цикъл.
  • Ако цикълът за сушене дава слаби резултати, заредете дозатора за повърхностно активно вещество и задайте нивото на твърдост на водата на 1 или 2.